COVID-19: n vuonna valmistuneet kokivat pudotuksen työllisyydessä, työvoimaosuus

COVID-19-vuoden yliopistotutkinnon suorittaneet kokivat työllisyyden laskun, työvoimaosuus
Harvard Law Schoolista valmistunut Jesse Burbank viettää aikaa kampuksella ennen kuin hän osallistui verkossa järjestettävään valmistujaisseremoniaan huoneestaan Cambridgessa Massachusettsissa toukokuussa 2020. (Craig F. Walker / The Boston Globe via Getty Images)

vuodesta 2020 valmistuneet katsoivat lähes alusta alkaen hyvin erilaiseen taloudelliseen tulevaisuuteen kuin edeltäjänsä vuotta aiemmin-taantumaan, jonka aiheutti pandemia, joka on ollut erityisen kova nuorille työntekijöille. Pandemiatalouden haasteet näkyvät 2020: n yliopistotutkinnon suorittaneiden työmarkkinoiden tuloksissa, jotka ovat kokeneet työllisyyden ja työvoimaosuuden laskusuhdanteen, Bureau of Labor Statistics-viraston keräämien tietojen uuden Pew Research Centerin analyysin mukaan tammikuusta lokakuuhun.

2020 korkeakoulutetut harvemmin työvoimaan tai työelämään kuin vuoden 2019 edeltäjänsä

lokakuussa 2020 edellisen kevään aikana korkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 20-29-vuotiaista aikuisista 69% oli työllisiä, mikä on vähemmän kuin saman vuoden lokakuussa 2019 valmistuneiden osuus (78%). Myös vastavalmistuneiden työvoimaosuus – tai työssä käyvien tai aktiivisesti työtä etsivien osuus-laski 86 prosentista 79 prosenttiin tämän vuoden aikana. Kuten on laajasti dokumentoitu, laajemmat työmarkkinat ottivat merkittävän iskun pandemian aikana. Kaikkien 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien amerikkalaisten työllisyysaste laski 61 prosentista lokakuussa 2019 58 prosenttiin lokakuussa 2020 ja työvoimaosuus laski 63 prosentista 62 prosenttiin.

tässä raportissa tarkastellaan, miten COVID-19-lama vaikutti korkeakouluista ja lukioista valmistuviin luokkiin vuonna 2020 selvittääkseen sen vaikutusta työllisyyteen ja työvoimaosuuteen. Tätä analyysia varten käytimme työvoimatilaston tietoja, jotka julkaistiin taloudellisina Tiedotteina. Erityisesti, käytimme 2007, 2008, 2019 ja 2020 tiedotteet otsikolla ”College Ilmoittautuminen ja työ Activity lukion ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden.”Näissä taulukoissa on tiedot nykyisestä väestötutkimuksen Lokakuu-liitteestä, johon kootaan tietoja koulujen ja korkeakoulujen ilmoittautumisesta.

pandemia vaikutti CPS-tiedonkeruuseen alentuneiden vasteprosenttien kautta, mutta haastatteluja oli jatkettu syyskuuhun 2020 mennessä. Vuosien 2007 ja 2008 osalta yliopistotutkinnon suorittaneita koskevia tietoja ei sisällytetty BLS-julkaisuihin, ja näiden vuosien arviomme on saatu Minnesotan yliopiston integroidusta julkiseen käyttöön tarkoitetusta Microdata-sarjasta (IPUMS-CPS). CPS, toteuttama U. S. Census Bureau for Bureau of Labor Statistics, on maan johtava työvoimatutkimus ja on perusta kuukausittain kansallisen työttömyysasteen.

2020 korkeakoulusta valmistuneet ovat nähneet suuremman vähennyksen työvoimaosuudessa kuin korkeakouluista valmistuneet suuren taantuman alkukuukausina

vaikka onkin liian aikaista verrata COVID-19-Laman ja suuren laman pitkän aikavälin vaikutuksia vastavalmistuneisiin yliopistotutkinnon suorittaneisiin, on näyttöä siitä, että näiden nuorten aikuisten tulokset ovat vaihdelleet valmistumista seuraavien kuukausien aikana. Vuosien 2007 ja 2008 luokkien työvoimaosuudet pysyivät suhteellisen ennallaan, kun taas vuoden 2020 luokassa nähtiin selvä lasku vuoden 2019 luokkaan verrattuna.

vuoden 2020 lukiolaisten Luokka-lukiosta edellisenä keväänä valmistuneet 16-24-vuotiaat nuoret Aikuiset-kohtasivat omat haasteensa, kun he tekivät päätöksiä muun muassa työmarkkinoille pääsystä tai yliopistoon ilmoittautumisesta. Kaiken kaikkiaan korkeakoulujen ilmoittautumisasteet ovat vuoden 2020 luokalla pääosin ennallaan vuoden 2019 luokkaan verrattuna. Kuitenkin aikaisempi analyysi, jossa tarkasteltiin kaikkien 18-24-vuotiaiden osuutta yliopistossa, osoitti, että ilmoittautuminen oli vähäistä tiettyjen väestöryhmien keskuudessa, mukaan lukien mustat ja Aasialaiset nuoret Aikuiset.

niillä lukiosta valmistuneilla, jotka eivät syksyllä valmistuneet korkeakouluun, työllisyysaste oli sama vuosina 2019 ja 2020. Tämän ryhmän naisilla oli kuitenkin huomattava pudotus: 65% oli työllisiä vuonna 2019 ja 54% vuonna 2020 (miesten keskuudessa ei tapahtunut muutosta tässä ryhmässä).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.