E-savukkeet: UK Marketing Rules

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tupakkatuotteiden mainonta on kielletty useimmissa muodoissaan vuodesta 1965. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tupakkatuotteiden mainonta on ollut kiellettyä useimmissa muodoissaan vuodesta 1965 lähtien. Erityisesti sähkösavukkeiden markkinointia koskevat rajoitukset tulivat voimaan vasta vuonna 2014, kun Euroopan Tupakkatuotedirektiivi (TPD) otettiin käyttöön. (KS. alla) 1 Tällä sivulla kerrotaan taustasta vuonna 2014 ja noin vuonna 2014 sähkösavukkeiden markkinointia koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyn varhaiseen kehitykseen.

 • ajantasaiset tiedot löytyvät sähkötupakan pääsivulta, mukaan lukien linkit sääntelyä koskeviin tietoihin ympäri maailmaa.
 • siinä on myös linkkejä kunkin ylikansallisen tupakkayhtiön ja niiden tuotteiden sivuille. Niiden tärkeimmät tuotemerkit on esitetty kaaviossa seuraavan sukupolven tuotteiden sivulla ja siihen liittyvässä taulukossa.
 • Katso myös aikajana tupakkayhtiöiden varhaisista investoinneista sähkötupakkaan.

helmikuussa 2014 Yhdistyneen kuningaskunnan Advertising Standards Authority (ASA) ilmoitti järjestävänsä julkisen kuulemisen sähkösavukkeiden sääntelystä ja pyysi vastauksia sidosryhmiltä ja yleisöltä.2AT aika, sihteeri komiteoiden Advertising Practice (CAP), joka kirjoittaa ja ylläpitää Yhdistyneen kuningaskunnan mainonta koodit, Shahriar Coupal sanoi:

”sähkösavukkeiden markkinat kasvavat nopeasti, eivätkä nykyiset säännöt ole kyenneet antamaan mainostajille niiden kaipaamaa selkeyttä. Ehdottamalla uusia erityissääntöjä luomme selkeät puitteet vastuulliselle mainonnalle.”2

 • joitakin esimerkkejä ja analyyseja Yhdistyneen kuningaskunnan mainonnasta on sivuilla E-Savukkeet: markkinointi

sähkösavukkeiden markkinointia koskevien sääntöjen puuttuminen

tuolloin ASA: lla oli kaksi sääntökokonaisuutta, jotka saattoivat vaikuttaa sähkösavukkeiden markkinointiin. Ensinnäkin tupakkatuotteiden myynninedistäminen kiellettiin tiukasti.3 toiseksi kiellettiin harhaanjohtavat, haitalliset tai loukkaavat mainokset.4.

tupakkatuotteiden Myynninedistämiskielto

tupakkatuotteiden televisiomainonta kiellettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1. elokuuta 1965 vuoden 1964 Televisiolain nojalla, jota vahvistettiin EU: n direktiivillä 1980-luvulla.irtotupakka-ja sikarimainoksia esitettiin televisiossa vuoteen 1990 asti. 1 muuta mainontaa, kuten lehdistöä ja billboardia, säänneltiin hallituksen kanssa tehdyllä itsesääntelysopimuksella, joka koski mainontatapaa ja mainospaikkojen sijoittamista. Muut kuin televisiomainoskampanjat tulivat tiukempien ohjeiden piiriin vuonna 1986, jolloin tupakointia osoittavat mainokset kiellettiin.

vuoden 2002 tupakkamainonta-ja Myynninedistämislain nojalla tupakkamainonta lehdissä ja mainostauluissa kiellettiin helmikuusta 2003 alkaen ja suoramarkkinointi saman vuoden toukokuusta alkaen.5

ASA selvitti, miten kiellot vaikuttaisivat sähkötupakan markkinointiin:

”tämä tarkoittaa, että yrityksiä, jotka haluavat mainostaa sähkötupakkaa, rajoitetaan voimakkaasti. Televisiossa ja radiossa mainostajat eivät voi kuvata savukkeita muistuttavia tuotteita, mukaan lukien mitään sellaista muotoilua, väriä, kuvastoa tai logotyyliä, joka yleisön mielestä voisi liittyä tupakkatuotteeseen. Lisäksi televisiomainoksissa, jotka saattavat vedota lapsiin, ei saa viitata tupakointiin tai tupakointiin liittyviin tuotteisiin, elleivät ne ilmeisesti ole osa tupakoinnin vastaista kampanjaa.”4

ei-televisiomainosten, kuten painettujen tai mainostaulujen, säännöt olivat hieman vähemmän rajoittavia – mitään sääntöä ei ollut, joka rajoittaisi savukkeiden kaltaisten tuotteiden esittämistä. Mainostajien on kuitenkin edelleen varmistettava, että heidän mainoksensa ovat sosiaalisesti vastuullisia eivätkä harhaanjohtavia, haitallisia tai loukkaavia.4

kuulemisen tuloksia odotellessaan ASA kehitti sähkösavukemainontaa koskevan säännöstön, joka perustuu harhaanjohtavien, haitallisten tai loukkaavien mainosten kieltoon Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

markkinoijia kiellettiin esittämästä terveyteen liittyviä väitteitä sähkösavukkeista (toisin sanoen, että ne ovat ”terveellisempiä kuin tupakka” tai että ne ovat ”riskittömiä”) ilman ” vankkaa kliinistä näyttöä väitteidensä tueksi.’6

 • lisätietoja on ASA: n joulukuussa 2013 julkaisemalla sähkösavukkeiden mainontaa käsittelevällä sivulla: no smoke without fire?

Sky Cig-Mainos kielsi

Sky Cig: n mainos, joka on kuvattu tarkemmin E-cigare: Marketing-sivulla, osoitti nuorten harrastavan nuorekkuutta, juhlimista, maastopyöräilyä, rentoutumista sängyssä ja matkustelua. Voice-over korostaa, että ”elämä on nyt”….”Elämä kysyy sinulta vain yhtä asiaa, – kenen kanssa jaat sen?””näytetään paketti Sky Cigs.

Sky Cig: n mainosta vastaan nostetun kolminkertaisen valituksen jälkeen ASA totesi mainoksen olevan harhaanjohtava, koska siinä ei mainittu tuotteen olevan sähkötupakka tai sisältävän nikotiinia.7

vastatessaan väitteeseen, että mainos oli vastuuton ja haitallinen, koska he uskoivat sen voivan rohkaista nuoria aikuisia ja lapsia aloittamaan tupakoinnin, ASA myönsi ”että tiedonhaluisia kuluttajia (mukaan lukien nuoret aikuiset ja vanhemmat lapset) voitaisiin rohkaista käymään Sky Cig: n verkkosivuilla.”Virasto kuitenkin päätti, että tupakkatuotteiden myynninedistämisen kieltävän säännöstön (BCAP-säännöstön sääntö 10.4) nykyisiä vaatimuksia ei ole rikottu”, koska mainoksessa ei ollut viittausta tupakkatuotteisiin.se ei kannustanut kaikenikäisiä ihmisiä, mukaan lukien nuoria aikuisia ja lapsia, aloittamaan tupakanpolton.”78 mainosta ei saanut enää ajaa alkuperäisessä muodossaan.

ASA katsoi, että jotkin muiden, riippumattomien sähkötupakkayhtiöiden markkinointiväitteet ovat ylittäneet käytettävissä olevan näytön.8 väitteet, joiden mukaan sähkösavukkeita voidaan käyttää missä tahansa, myös paikoissa, joissa tupakointi ei ole sallittua, eivät ole sallittuja, koska:

”…riippumatta siitä, mikä on sähkötupakan käytön oikeudellinen asema verrattuna tavanomaisten savukkeiden polttamiseen, käytäntö siitä, oliko sähkötupakan käyttö todella sallittua, vaihteli organisaatioiden, työnantajien jne.välillä, mikä tarkoittaa, että vaikka sähkötupakan käyttö ei ehkä olekaan laitonta, sitä ei aina sallita kaikissa tilanteissa.”9

Bat Vype Ad porsaanreiän kautta

BAT: n paluu televisiomainontaan yli 20 vuoden poissaolon jälkeen, tällä kertaa sähkösavukkeiden mainostaminen, nousi otsikoihin Britanniassa ja ulkomailla.10 markkinointiviikolla yhtiö korosti keskittyvänsä tekemään” vastuullisen ” kampanjan sähkötupakkamerkilleen Vypelle. mukaan Nigel Hardy, johtaja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin BAT tytäryhtiö Nicoventures ”merkittävä” monen miljoonan punnan kampanja tukee ulkona, lehdistö ja digitaaliset mainokset pitäisi sijoittaa Vype johtava tuotemerkki sähkötupakka-alalla. Hän sanoi:

”Vypessä luomme modernia brändiä, josta meidän on viestittävä tavalla, joka todella vetoaa tupakoitsijoihin. Emme keskity tuotteeseen, vaan rakennamme brändiä, joka on täällä pitkällä aikavälillä.”11

yhtiö joutui kuitenkin tekemään yhden keskeisen muutoksen saadakseen kampanjansa televisioon. Sen sijaan, että BAT olisi luvannut ”puhdasta tyydytystä tupakoitsijoille”, kuten verkkomainokset tekevät, tupakkamainontaa koskevat rajoitukset merkitsivät sitä, että Batin oli muutettava television iskulause ”puhdasta tyydytystä vapereille.”11

kuuleminen sähkösavukkeiden markkinoinnista

27.helmikuuta Committee of Advertising Practice, joka laatii mainonnan Standarditoimiston sääntelysäännöt, ilmoitti julkisesta kuulemisesta ja pyysi vastauksia kaikilta asianomaisilta osapuolilta, joihin kuului kuluttajajärjestöjä, sääntelyviranomaisia, valtion elimiä, kansanterveysalan ammattilaisia ja teollisuutta. ASA on laatinut 14 sääntöehdotusta, mukaan lukien:

 • erityissäännöt, joiden tarkoituksena on tarjota erityistä suojelua nuorille, heikossa asemassa oleville sekä muille kuin ja entisille nikotiinin käyttäjille. Näihin kuuluvat säännöt, joilla kielletään sähkösavukemainosten vetoaminen alle 18-vuotiaisiin tai niiden näyttäminen alle 25-vuotiaille sähkösavuketta käyttäville;
 • säännöt, joilla puututaan erityisesti tupakkatuotteiden epäsuoraan myynninedistämiseen sähkösavukkeita mainostamalla;
 • ehdotukset sähkösavukkeita koskevien terveys-tai lääkeväitteiden kieltämiseksi, ellei tuotteella ole lupaa näihin tarkoituksiin;
 • mainostajien vaatimus tehdä selväksi, että mainostettava tuote on sähkösavuke ja sisältääkö se nikotiinia.

keskustelu sähkösavukkeiden markkinoinnista liittyy läheisesti sääntelykeskusteluun, kuten ASA selittää:

ehdotuksissa otetaan huomioon tuotteen mahdolliset haitat, riippuvuus ja yhteys tupakkaan, mutta niissä ei pyritä vastaamaan kysymykseen niiden asianmukaisesta käytöstä eli siitä, pitäisikö niitä käyttää virkistyskäytössä, tupakoinnin lopettamisvälineenä vai ylipäätään. EU: ssa on käyty korkean tason keskusteluja niiden asianmukaiseen käyttöön liittyvän epävarmuuden poistamiseksi; tulos vaikuttaa siihen, miten näitä tuotteita säännellään ja mainostetaan tulevaisuudessa. On kuitenkin tärkeää, että mainostajille ja kuluttajille tarjotaan välivaiheen aikana selkeyttä ja suojaa sähkötupakan mainontaan.2

Sähkötupakkasäännökset vuodelta 2016

vuonna 2016 astui vuosien viiveen jälkeen voimaan EU: n tupakkatuotedirektiivin uudistus, joka rajoitti sähkötupakan markkinointia ja menekinedistämistä Euroopan unionissa (mukaan lukien Iso-Britannia).

tällä direktiivillä sähkösavukkeiden mainontakiellot lähennettiin tupakkatuotteita koskevia kieltoja: televisio -, radio -, online-tai painetut mainokset, suorat tai epäsuorat, muuttuivat laittomiksi. Siitä huolimatta mainokset ulkojulisteissa ja mainostauluissa ovat sallittuja. 1

vuonna 2018 Yhdistyneen kuningaskunnan Tiede-ja Teknologiakomitea ehdotti tällaisten rajoitusten tarkistamista ja suositteli, että valmistajia rajoitettaisiin ”esittämästä väitteitä tupakoinnin lopettamisen ja sähkösavukkeiden käytön suhteellisista terveyshyödyistä”1.

lisätietoja on sivulla TPD Tobacco Control Measures and Action on Smoking and Health ’ s briefing on UK Tobacco Advertising and Promotion.1

tupakkayhtiöiden intresseistä ja sijoituksista sähkösavukkeisiin on tarkempia tietoja sähkösavukkeiden tärkeimmällä Tupakkataktiikkasivulla, joka on linkitetty yksittäisiä tupakkayhtiöitä koskeville lisäsivuille.

muut tupakkatuotteet

 • sähkösavukkeet
 • sähkösavukkeet: markkinointi
 • sähkösavukkeet: Apteekissa
 • haittojen vähentäminen
 • tuoteinnovaatio
 • British American Tobacco owned CN Creative and Nicoventures
 1. abcdeASH, Fact Sheet: UK Tobacco Advertising and Promotion, helmikuu 2019, accessed Toukokuu 2021
 2. abcCAP, Consultation on new advertising rules for electronic cigarettes, ASA website, 27 helmikuu 2014, accessed January 2021
 3. ASH, Fact Sheet: Key dates in tobacco regulation 1962-2020, 16 Huhtikuu 2020, Accessed Toukokuu 2021
 4. abcasa, ei savua ilman tulta? Sähkösavukkeiden mainonta. Why a smoke and mirrors approach to promoting e-cigarettes won ’ t be allowed, Asa Website, 16 December 2013, accessed January 2021
 5. Polictics.co.uk tupakkamainonta. Mitä tupakkamainonta on?, politics.co.uk, 2012, accessed January 2021
 6. CAP, Electronic cigarettes, 2013, accessed January 2021
 7. abAdvertising Standards Authority, ASA adjudication on ZULU Ventures Ltd, ASA website, 25.syyskuuta 2013, accessed January 2021
 8. abC. Cooper, watchdog, The Independent, 25.syyskuuta 2013, accessed January 2021
 9. Advertising Standards Authority, ASA adjudication on Desert Point Ltd, ASA website, 2012, accessed January 2021
 10. KS. esimerkiksi: J. Werdingier, Savukeilmoitukset Come Back to British TV, The New York Times, 17. helmikuuta 2014, accessed January 2021.
 11. abSarah Vizard, BAT looks to create ’modern brand’ with first e-cig ads, Marketing Week, 17 February 2014, accessed January2021

Kategoriat

 • sähkösavukkeet
 • haittojen vähentäminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.