What Is A CDM Consultant & Do I Need One?

mikä on CDM konsultti tarvitsen yhden?

lyhyesti sanottuna CDM-konsultti (tunnetaan myös nimellä CDM-neuvonantaja) on rakennusalan työterveys-ja työturvallisuusalan ammattilainen, joka antaa neuvoja, apua ja ohjausta vuoden 2015 rakennusmääräysten (Design & Management) mukaisille työnhakijoille varmistaakseen, että he täyttävät lakisääteiset tehtävänsä ja että työterveys ja-turvallisuus on olennainen osa hanketta.

siirtyminen vuoden 2007 CDM-asetuksista vuoden 2015 CDM-asetuksiin

vuoden 2015 tarkistetut rakentamista (suunnittelu & hallinta) koskevat asetukset (tai lyhyesti CDM) poistivat CDM-koordinaattorin nimettynä tullin haltijana. Tämä rooli oli työsuojelun koordinointitehtävä ja asiakkaan keskeinen työsuojeluneuvoja. Sen jälkeen asiakkaille on sälytetty lisää työsuojelutehtäviä. Määräyksissä otettiin käyttöön myös uusi tehtävänhaltija, pääsuunnittelijan virka.

näiden CDM-asetuksiin tehtyjen muutosten jälkeen CDM-koordinaattoreina toimineista tuli CDM-konsultteja. Tämä oli välttämätöntä sen varmistamiseksi, että rakennusteollisuus ei menetä arvokasta työterveys-ja työturvallisuusosaamistaan ja-osaamistaan, vaan se todella säilyy.

Tarvitseeko minun nimittää CDM-konsultti?

jos olet CDM-Määräysten mukainen työnhaltija, kuten Asiakas, pääsuunnittelija, pääurakoitsija jne. silloin sinulla on erityisiä terveys-ja turvallisuusvastuita ja tehtäviä suoritettavana. Sinun on arvioitava, onko sinulla pätevyyttä suorittaa joko kaikki tai osa näistä tehtävistä.

jos olet pätevä tekemään niin eli sinulla on tarvittavat taidot, pätevyys ja kokemus, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä CDM-konsulttiin. Kuitenkin, jos mitä vaaditaan on yli kykysi ja olet epävarma siitä, miten olla yhteensopiva, sinun täytyy nimittää CDM konsultti neuvoo ja auttaa sinua.

mitä jos Tee se itse & Älä viitsi CDM-konsultin kanssa?

puhtaan kehityksen mekanismia koskevien sääntöjen mukaiseksi tulleeksi velvollisuudeksi tulee velvollisuuksia, sinulle asetetaan erityisiä velvollisuuksia, näiden velvollisuuksien laiminlyönti voi välillisesti johtaa kuolemantapaukseen tai vakavaan loukkaantumiseen, HSE: n mahdollinen rikossyyte ja tuhoisa vaikutus yrityksen maineeseen.

kuten aiemmin mainittiin, jos sinulla on asianmukainen pätevyys ja olet suorittanut asianmukaisen koulutuksen sekä kokemuksesi ja hankkeeseen liittyvän riskitason perusteella, et ehkä tarvitse puhtaan kehityksen mekanismin apua lainkaan.; on kuitenkin tärkeää tietää rajoituksensa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.