Wat Is een CDM Consultant & heb ik er een nodig?

Wat Is een CDM Consultant heb ik er een nodig?

kortom, een CDM-Consultant (ook bekend als een CDM-adviseur) is een beroepsbeoefenaar op het gebied van gezondheid en veiligheid in de bouw die advies, bijstand en begeleiding verstrekt aan de plichtigen in het kader van de Construction (Design & Management) Regulations 2015, om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan hun wettelijke verplichtingen en dat gezondheid en veiligheid een integraal onderdeel van het project vormen.

overstappen van CDM Regulations 2007 naar CDM Regulations 2015

de herziene Construction (Design & Management) Regulations in 2015 (of CDM in het kort) verwijderde de CDM-coördinator als genoemde duty holder. Deze rol was een coördinerende rol op het gebied van gezondheid en veiligheid en een belangrijke gezondheids-en veiligheidsadviseur voor de klant. Sindsdien zijn er extra taken op het gebied van gezondheid en veiligheid aan de klanten opgelegd. De regeling introduceerde ook een nieuwe plichtshouder, die van de hoofdontwerper.

sinds deze wijzigingen in het CDM-Reglement werden degenen die als Cdm-coördinator optraden CDM-Consultants. Dit was van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de waardevolle kennis en expertise op het gebied van gezondheid en veiligheid niet verloren ging door de bouwsector, maar ook daadwerkelijk behouden bleef.

moet ik een CDM-Consultant aanstellen?

als u dienstplichtig bent volgens de CDM-voorschriften, zoals een klant, hoofdontwerper, hoofdaannemer, enz. dan heb je specifieke verantwoordelijkheden en taken op het gebied van gezondheid en veiligheid. U zult een oordeel moeten vellen over de vraag of u bevoegd bent om deze taken geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

Als u daartoe bekwaam bent, d.w.z. over de nodige vaardigheden, kwalificaties en ervaring beschikt, hoeft u geen contact op te nemen met een CDM-Consultant. Echter, als wat nodig is buiten uw mogelijkheden en u niet zeker bent van hoe compliant te zijn, dan zou je nodig hebt om een CDM Consultant aan te stellen om u te adviseren en te helpen.

wat als ik het zelf doe & geen moeite doe met een CDM-Consultant?

het feit dat u onder de CDM-verordening valt, brengt verantwoordelijkheden met zich mee, er zijn specifieke taken die op u rusten, het niet vervullen van deze taken kan indirect leiden tot een dodelijk ongeval of ernstig letsel, mogelijke strafrechtelijke vervolging door de HSE en een verwoestende impact op uw bedrijfsreputatie.

zoals eerder vermeld, heeft u, indien u over de juiste kwalificaties beschikt en de juiste opleiding hebt gevolgd, en op basis van uw ervaring en het risiconiveau van het project, in feite helemaal geen CDM-bijstand nodig; het is echter belangrijk om uw beperkingen te kennen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.