Lupin Pharmaceuticals, Inc.

Mumbai, Baltimore, januari 06, 2016: Pharma Major Lupin Limited (Lupin) meddelade att dess amerikanska dotterbolaglupin Pharmaceutical Inc. har lanserat sina Tri-lo-Marzia-tabletter för Tri-lo (Norgestimate och Ethinyl Estradiol tabletter USP, 0.180…